Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

Jako licencjonowany zarządca nieruchomości prowadzimy kompleksową obsługę obiektów dla nowo powstałych wspólnot mieszkaniowych, a także przejmujemy zarządzanie istniejącymi już wspólnotami. W naszej ofercie znajduje się obsługa nieruchomości mieszkalnych różnego typu czyli między innymi: nowo powstałych budynków wielorodzinnych, kamienic, bloków, jak również osiedli domków jednorodzinnych, szeregowych lub „bliźniaków”. Powierzając firmie Capital zarządzanie nieruchomością macie Państwo pewność, że wszelkie czynności z tym związane będą wykonane w sposób profesjonalny, a także z dbałością o jakość przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów na możliwie atrakcyjnym poziomie. Dla każdej obsługiwanej przez nas nieruchomości przydzielany jest stały administrator, który posiada wysokie doświadczenie, a także wszelki wymagane prawnie kwalifikacje i uprawnienia w tym zakresie. Poniżej prezentujemy szczegółowy zakres działań w ramach zarządzania nieruchomościami.

NOWO POWSTAŁA WSPÓLNOTA

 • pełnienie funkcji komunikacyjnej między deweloperem a mieszkańcami nieruchomości
 • administrowanie nieruchomością w okresie deweloperskim od przekazania lokalu pierwszemu użytkownikowi do podpisania pierwszego aktu i powstania wspólnoty
 • organizacja struktury formalnoprawnej wspólnoty mieszkaniowej (statut, regulamin porządku,regulamin parkingu, itd..)
 • rejestracja Wspólnoty Mieszkaniowej po wyodrębnieniu pierwszego lokalu (NIP, REGON)
 • założenie konta bankowego
 • zawieranie umów oraz podejmowanie uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej
 • podpisywanie i negocjacja umów o dostawę mediów: prądu, wody, gazu, ciepła oraz składanie deklaracji śmieciowych w imieniu całej wspólnoty
 • analiza kosztów utrzymania nieruchomości i podejmowanie racjonalnych działań mających na celu optymalizację kosztów
 • profesjonalne zarządzanie nowo powstałą wspólnotą

PRZEJĘCIE WSPÓLNOTY JUŻ ISTNIEJĄCEJ:

 • sporządzanie planu zarządzania nieruchomością
 • przejmowanie nieruchomości wraz z ich dokumentacją prawna, finansową oraz techniczną
 • obsługa rachunku bankowego
 • weryfikacja stanu faktycznego i prawnego nieruchomości
 • weryfikacja ofert dotyczących dostaw, robót i usług związanych z utrzymaniem nieruchomości
 • przygotowywanie, negocjowanie i zawieranie umów o usługi związane z utrzymaniem nieruchomości
 • prowadzenie ewidencji właścicieli lokali
 • opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych oraz rachunków dotyczących nieruchomości
 • weryfikacja ubezpieczenia budynku
 • przygotowywanie uchwał właścicieli lokali niezbędnych do realizacji przyjętego planu gospodarczego zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • organizacja i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy ustawy Prawo Budowlane
 • przechowywanie dokumentów dotyczących nieruchomości oraz związanej z jej użytkowaniem
 • wydawanie zaświadczeń oraz wypełnianie wniosków dotyczących zasobów lokalowych dla celów uzyskania dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej

OFERTA

AKTUALNOŚCI

E-KARTOTEKA