Odczyt liczników

Dla użytkowników lokali, których liczniki nie są wyposażone w radiowe urządzenie nadawcze udostępniliśmy możliwość zdalnego przesłania stanu licznika poprzez formularz.

  Dane nieruchomości:

  Ulica:
  Numer budynku:
  Numer lokalu:

  Odczyt licznika - zimna woda

  Wartość (pierwszy licznik):
  Numer licznika:
  Wartość (drugi licznik - jeśli występuje):
  Numer licznika:

  Odczyt licznika - ciepła woda

  Wartość (pierwszy licznik):
  Numer licznika:
  Wartość (drugi licznik - jeśli występuje):
  Numer licznika:

  Odczyt licznika - centralne ogrzewanie

  Wartość (pierwszy licznik):
  Numer licznika:
  Wartość (drugi licznik - jeśli występuje):
  Numer licznika:

  OFERTA

  AKTUALNOŚCI

  E-KARTOTEKA