E-kartoteka

E-KARTOTEKA jest programem, który służy do internetowej publikacji informacji dotyczących właścicieli oraz
wspólnoty mieszkaniowej. Program jest sprzężony z naszym systemem księgowym, który pozwala na nieograniczoną elastyczność w kształtowaniu planu kont w pełni zaspokajając potrzeby każdej wspólnoty. Nasze autorskie rozwiązania dotyczące rozliczeń lokali pozostających we współwłasności (np. garaże wielostanowiskowe) zaliczane są do najbardziej nowatorskich w branży. Fundusz remontowy może funkcjonować we wspólnocie mieszkaniowej również na zasadzie osobistego oprocentowanego rachunku oszczędnościowego. Program umożliwia śledzenie stanu oszczędności właściciela.