Obsługa finansowo – księgowa

  • prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości
  • rozliczanie okresowe oraz roczne z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego
  • przygotowanie planów gospodarczych
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • analiza terminowości opłacania należności
  • prowadzenie windykacji należności
  • przechowywanie i utrzymywanie źródłowych dokumentów finansowo-księgowych zgodnie zobowiązującymi przepisami
  • obsługa bankowa

OFERTA

AKTUALNOŚCI

E-KARTOTEKA