Doradztwo prawne

  • doradztwo w zakresie kształtowania stosunków własnościowych oraz wyodrębnienia lokali
  • doradztwo w zakresie obliczania udziałów w nieruchomości
  • profesjonalne doradztwo w okresie gwarancji i rękojmi uzyskiwanie zapłaty za sprzedane (najczęściej przez gminę) adaptacje strychów lub innych części wspólnych nieruchomości
  • uzyskiwanie zapłaty za sprzedane (najczęściej przez gminę) adaptacje strychów lub innych części wspólnych nieruchomości
  • wnoszenie pozwów o zapłatę należności wspólnoty mieszkaniowej przeciwko dłużnikom
  • dochodzenie zapłaty długu w drodze egzekucji komorniczych prawomocnych nakazów i wyroków
  • dochodzenie zapłaty długu w drodze sprzedaży lokalu dłużnika

OFERTA

AKTUALNOŚCI

E-KARTOTEKA