Ceny

Pakiety
Capital Sp. z. o o efektywnie realizuje cele i strategie rozwoju przyjęte dla każdej nieruchomości, niezależnie od jej stanu technicznego oraz sposobu użytkowania. Zarządzając nieruchomościami podejmujemy zagadnienia prawne, rachunkowe, księgowe, finansowe, jak również aspekty logistyczne, organizacyjne oraz techniczne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobyliśmy szczególne cenne “wyczucie” rynku nieruchomości, które okazuje się bardzo pomocne przy podejmowaniu decyzji związanych z inwestycjami, remontami, sposobem użytkowania i bieżącym utrzymaniem nieruchomości. Oferujemy Państwu wykonywanie wszystkich czynności zarządu zwykłego, pozwalające wspólnocie mieszkaniowej funkcjonować sprawnie i zgodnie z prawem w trzech wariantach:

STANDARD

PREMIUM

PREMIUM PLUS

Różnice pomiędzy poszczególnymi pakietami tkwią w poziomie zaangażowania zarządu wspólnoty mieszkaniowej. W pakiecie STANDARD to zarząd wspólnoty mieszkaniowej sprawuje nadzór właścicielski, natomiast w pakiecie PREMIUM nadzór ten sprawuje zarządca, a w pakiecie PREMIUM PLUS nie powołuje się zarządu wspólnoty w ogóle.
Podstawa prawna
Umowa cywilnoprawna zawarta z zarządem
Umowa cywilnoprawna zawarta z zarządem
Powierzenie zarządu *
PAKIET
STANDARD
Aktywny zarząd wspólnoty
PREMIUM
Pasywny zarząd wspólnoty
PREMIUM PLUS
Bez zarządu wspólnoty
Prowadzenie pełnej księgowości
Składanie deklaracji podatkowych
Opracowywanie sprawozdań
Rozliczanie wyników finansowych
W ofercie dowolny fundusz remontowy
Rozliczenia współwłasności garażu we wspólnocie
Zwoływanie i prowadzenie zebrań
Internetowy dostęp do najlepszego programu w Polsce
Negocjowanie i zawieranie umów
Doradztwo prawne
Dochodzenie i windykacja należności wspólnoty
Wykonywanie czynności administracyjnych
Doradztwo techniczne
Prowadzenie dokumentacji technicznej
Nadzór nad przeglądami technicznymi
Reprezentacja zarządu wspólnoty
Sprawowanie nadzoru właścicielskiego
Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej
* Powierzenia zarządu na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali dokonuje się w formie aktu notarialnego

Capital – Zarządca dla Wymagających
Chcesz z nami współpracować?

8 + 12 =