Deratyzacja na terenie Wrocławia

Deratyzacją będzie przeprowadzona na wszystkich nieruchomościach na terenie miasta Wrocław oraz miejscowościach graniczących. Państwa administrator wyślę powiadomienie z dokładną datą deratyzacji. 

Prosimy jednak Państwa o działania prewencyjne – niepozostawianie śmieci poza pojemnikami na to przeznaczonymi, zamykanie klap pojemników itd. 

Zgodnie z Regulaminiem czystości: 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji na terenie Wrocławia zostały określone w § 30 ust. 1 i 2 nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, przyjętego uchwałą przez radnych 23 lipca 2020 r. 
Obowiązkowej deratyzacji na terenie Wrocławia podlegają m.in. nieruchomości, na których zlokalizowane są:
– budynki wielolokalowe podpiwniczone;
– lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych;
– obiekty handlowe branży spożywczej;
– obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;
– wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej;
– wnętrza międzyblokowe oraz miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej.

OFERTA

AKTUALNOŚCI

E-KARTOTEKA