Wymiana pieca

Wymiana pieców węglowych i innych nieekologicznych źródeł ogrzewania do roku 2024 jest obowiązkiem miast i jego mieszkańców, zgodnie z dyrektywami UE oraz przepisami krajowymi i lokalnymi.Wrocław w ramach programu  ZMIEŃ PIEC chce ułatwić to zadanie pozostającym  w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, niesamodzielnym. Gmina sama zrealizuje wymianę pieców u takich osób.

Aby skorzystać z tej możliwości  wsparcia należy wypełnić załączony formularz https://zzk.wroc.pl/wp-content/uploads/2021/05/oswiadczenie-Zmien-Piec-dla-MOPS_-z-kauzula-RODO.pdf oraz uzyskać aktualne zaświadczenie z MOPS o korzystaniu z pomocy społecznej.

OFERTA

AKTUALNOŚCI

E-KARTOTEKA