Zapytaj o cenę

Zapytaj o cenę

Oferujemy Państwu wykonywanie wszystkich czynności zarządu zwykłego, pozwalające wspólnocie mieszkaniowej funkcjonować sprawnie i zgodnie z prawem w trzech wariantach: STANDARD, PREMIUM oraz PREMIUM PLUS. Różnice pomiędzy poszczególnymi pakietami tkwią w poziomie zaangażowania zarządu wspólnoty mieszkaniowej. W pakiecie STANDARD to zarząd wspólnoty mieszkaniowej sprawuje nadzór właścicielski, natomiast w pakiecie PREMIUM nadzór ten sprawuje zarządca, a w pakiecie PREMIUM PLUS nie powołuje się zarządu wspólnoty w ogóle.

Podstawa prawna

Umowa cywilnoprawna zawarta z zarządem

Powierzenie zarządu *

PAKIET

STANDARD
Aktywny zarząd wspólnoty
PREMIUM
Pasywny zarząd wspólnoty
PREMIUM PLUS
Bez zarządu wspólnoty
Prowadzenie pełnej księgowości
Składanie deklaracji podatkowych
Opracowywanie sprawozdań
Rozliczanie wyników finansowych
W ofercie dowolny fundusz remontowy
Rozliczenia współwłasności garażu we wspólnocie
Zwoływanie i prowadzenie zebrań
Internetowy dostęp do najlepszego programu w Polsce
Negocjowanie i zawieranie umów
Doradztwo prawne
Dochodzenie i windykacja należności wspólnoty
Wykonywanie czynności administracyjnych
Doradztwo techniczne
Prowadzenie dokumentacji technicznej
Nadzór nad przeglądami technicznymi
Reprezentacja zarządu wspólnoty
Sprawowanie nadzoru właścicielskiego
Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej
* Powierzenia zarzadu na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali dokonuje się w formie aktu notarialnego
Uzyskanie oferty na zarządzanie nieruchomością nigdy nie było takie łatwe.
Wystarczy wypełnić poniższe pola.

Loading