E-kartoteka

e-kartoteka

e-kartoteka jest programem, który służy do internetowej publikacji informacji dotyczących właścicieli oraz
wspólnoty mieszkaniowej. Program jest sprzężony z naszym systemem księgowym, który pozwala na nieograniczoną
elastyczność w kształtowaniu planu kont w pełni zaspokajając potrzeby każdej wspólnoty. Nasze autorskie rozwiązania
dotyczące rozliczeń lokali pozostających we współwłasności (np. garaże wielostanowiskowe) zaliczane są do
najbardziej nowatorskich w branży. Fundusz remontowy może funkcjonować we wspólnocie mieszkaniowej również
na zasadzie osobistego
oprocentowanego rachunku oszczędnościowego. Program umożliwia śledzenie stanu oszczędności właściciela.

Loading