1 2 3
Wartość mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej jest szczególnie wrażliwa na jakość zarządzania częścią wspólną nieruchomości. Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową wymaga dużego zaangażowania ze strony zarządcy. Wspólnota mieszkaniowa osiągać będzie sukcesy zawsze...
Zarządzanie biurowcem, tak jak każdą inną nieruchomością o charakterze komercyjnym, nie może pozostawać w oderwaniu od uwarunkowań rynkowych. Wszystkie działania zarządcy muszą uwzględniać wymogi rynku. Potrzebna jest więc doskonała znajomość lokalnego rynku ni...
Osiedla domów jednorodzinnych są szczególnym rodzajem wyzwania dla zarządcy. Zachodzi tam często zjawisko koegzystencji prawa własności z częścią wspólną nieruchomości, oraz współwłasnością nieruchomości. Reprezentacja ogółu właścicieli, zlecenie zarządzania, w...